Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:33:37
bod č. 20. - Ukončení projektu Řízení strategie ITI ostravské aglomerace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08957/RM1418/125          .....             38

1) souhlasí
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu 
„Řízení strategie ITI ostravské aglomerace“, 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu 
Technická pomoc a s konečným vyúčtováním 
projektu

08957/RM1418/125          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje

zabezpečit udržitelnost projektu „Řízení strategie ITI 
ostravské aglomerace“ dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 11.04.2023
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro