Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:31:33
bod č. 15. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do USA (New York) ve dnech 25.­30.04.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08953/RM1418/125          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do USA (New 
York) ve dnech 25.-30.04.2018 za účelem účasti na realizaci opery 
Master-Pieces (Mistrovská díla)

08953/RM1418/125          .....             01

2) ukládá
řediteli Národního divadla moravskoslezského, p.o.,

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.
Termín: 22.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro