Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:31:08
bod č. 3. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08952/RM1418/125          .....             01

1) projednala
informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty doc. 
Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, 
a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Nizozemska 
(Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro