Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:30:30
bod č. 45. - Návrh Koncepce udržitelného provozu a rozvoje Městského Integrovaného Kamerového Systému (MIKS) statutárního města Ostravy
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08951/RM1418/125          .....             25

1) schvaluje
koncepci udržitelného provozu a rozvoje MIKS dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

08951/RM1418/125          .....             25

2) ukládá
řediteli Městské policie Ostrava a členu představenstva společnosti 
OVANET a.s. realizovat potřebné úkony v souladu se 
schválenou koncepcí udržitelného provozu a rozvoje MIKS 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava
Zodpovídá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva OVANET a.s.
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro