Výsledky hlasování na zasedání č. 201809 - 27. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 09.03.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 27. mimořádné schůze rady města konané dne 09.03.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
3 2. - Návrh na uzavření smlouvy o právním zastoupení v dovolacím řízení proti společnosti AMÁDEUS REAL a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)