Výsledky hlasování na zasedání č. 201733 - 25.mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.08.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 25. mimořádné schůze rady města konané dne 25.08.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VZ - Veřejná zakázka "Sdružené služby dodávky zemního plynu - září až prosinec 2017", poř.č. 184/2017 7 7