Zasedání č. 201733 - 25.mimořádná schůze rady města Dne 25.08.2017 08:09:15
bod č. 1.VZ - Veřejná zakázka "Sdružené služby dodávky zemního plynu - září až prosinec 2017", poř.č. 184/2017
(Poznámka: )
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07021/RMm1418/25          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zajištění 
sdružených služeb dodávek zemního plynu v období od 
1.9.2017, 6:00 hod. do 1.1.2018, 6:00 hod. do odběrných míst 
statutárního města Ostravy - Magistrátu města Ostravy a 
Městské policie Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:


CONTE spol. s r.o.

se sídlem: Ovocný trh 572/11, Staré město, 110 00 Praha 1 

IČO: 00565342


za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen