Zasedání č. 201733 - 25.mimořádná schůze rady města Dne 25.08.2017 08:03:13
bod č. 0. - Schválení programu 25. mimořádné schůze rady města konané dne 25.08.2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07020/RMm1418/25          .....             35

1) schvaluje
program 25. mimořádné schůze rady města konané dne 
25.08.2017


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen