Výsledky hlasování na zasedání č. 201730 - 22.mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura,MBA Konaného dne 07.08.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 22.mimořádné schůze rady města konané dne 07.08.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 1. - Návrh na uskutečnění zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora statutárního města Ostravy a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 11.-13.8.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
3 1.MZP - Návrh dalšího postupu ve věci rozhodnutí Krajského soudu v Brně k veřejné zakázce "Optimalizace a konsolidace programového vybavení IS VERA" 7 7
(Pozn: Hlasování o variantě A))