Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 08:01:52
bod č. 1.VZ - Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního portálu se spol. VERA
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06844/RMm1418/20          .....             83

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na dodávku programového vybavení 
se spol. VERA, spol. s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO: 62587978 za cenu nejvýše přípustnou 109 980,- Kč bez 
DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen