Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:59:28
bod č. 8. - Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla společností
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06840/RMm1418/20          .....             08

1) souhlasí
s umístěním sídla společnosti


PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o., IČO: 030 85 406


do budovy "TANDEM" č.p. 373, která je součástí 
pozemku parc. č. 4685/21, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy

umístěné na adrese: Technologická 373/4, 708 00 
Ostrava-Pustkovec


06840/RMm1418/20          .....             08

2) souhlasí
s umístěním sídla nově vznikající 
společnosti


Masiv systém, s.r.o.


do budovy č.p. 1167, která je součástí pozemku parc. č. 
108, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy


umístěné na adrese: Černá louka 1167, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen