Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:54:15
bod č. 16. - Návrh uzavření smlouvy o upsání akcie a návrh prohlášení o vnesení nemovité věci
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06831/RMm1418/20          .....             28

1) rozhodla
uzavřít smlouvu o upsání akcií mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, IČO: 00845451 a 
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06831/RMm1418/20          .....             28

2) rozhodla
o prohlášení statutárního města Ostravy dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen