Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:53:40
bod č. 15. - Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06830/RMm1418/20          .....             28

1) rozhodla
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem 
Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 
Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem 
Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 646 15 
065, k zastupování statutárního města Ostrava v 
dovolacím řízení proti žalobci Sallerova výstavba - 
Invest I, k.s., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 
431 11, IČO: 254 44 867, vedeným u Nejvyššího soudu 
České republiky, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen