Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:53:19
bod č. 14. - Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě a úsek lávka na kamenec, lávka ke hradu“
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06829/RMm1418/20          .....             28

1) souhlasí
s přerušením soudního řízení vedeného 
u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 111/2015 ve věci 
bezplatného odstranění vad díla „Cyklostezka – 
komunikace v bermě a úsek lávka na kamenec, lávka ke 
hradu“ za účelem jednání o soudním 
smíru se žalovanou společností D.I.S. spol. s r.o., IČO 46975616, 
se sídlem Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen