Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:52:30
bod č. 2.MZP - Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně a žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06827/RMm1418/20          .....             28

1) rozhodla
o podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího 
finančního ředitelství v Brně č.j. 20930/17/5000-10610-711889 ze 
dne 5.5.2017


06827/RMm1418/20          .....             28

2) rozhodla
o podání žádosti o prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně uloženého 
platebním výměrem Finačního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj č.j. 1943604/16/3200-31471-803324 ze dne 3.5.2016 
ve spojení s rozhodnutím Odvolacího finančního 
ředitelství v Brně č.j. 20930/17/5000-10610-711889 ze dne 5.5.2017


06827/RMm1418/20          .....             28

3) ukládá
vedoucí odboru legislativního a právního

zabezpečit vypracování a podání žaloby dle bodu 1) 
tohoto usnesení příslušnému krajskému soudu


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 04.07.2017
06827/RMm1418/20          .....             28

4) ukládá
vedoucí odboru legislativního a právního

zabezpečit vypracování a podání žádosti dle 
bodu 2) tohoto usnesení Generálnímu finančnímu 
ředitelství


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 31.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen