Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:52:02
bod č. 5. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06826/RMm1418/20          .....             38

1) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 10. výzvy k předkládání projektových záměrů pro 
opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace "Zvýšení intenzity transferu a 
komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti" ve vazbě na výzvu č. 49 
Řídícího orgánu OP VVV "Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI", dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

06826/RMm1418/20          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvojevyhlásit 10. výzvu k 
předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace 
"Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti" ve vazbě na výzvu č. 49 Řídícího orgánu OP VVV "Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce pro ITI", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 11.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen