Výsledky hlasování na zasedání č. 201728 - 21. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing.Pražák,Ph.D. Konaného dne 30.06.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 21.mimořádné schůze rady města konané dne 30.06.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 1. - Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska (Zürich) ve dnech 10.-13.07.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
4 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
5 2.VZ - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace v období 31.7. až 31.12.2017, poř. č.146/2017 8 8
(Pozn: s úpravou)