Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:21:28
bod č. 7.VZ - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2018“, poř. č. 122/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06735/RM1418/97          .....             84

1) schvaluje
zadávací dokumentaci k nadlimitní "Veřejné 
zakázce o sdružených službách dodávky 
zemního plynu pro statutární město Ostrava a 
městské organizace v roce 2018“, poř. č. zakázky 122/2017 
dle přílohy č.1 předloženého materiálu

06735/RM1418/97          .....             84

2) rozhodla
aby společnost eCENTRE, a.s. provedla jménem statutárního 
města Ostrava úkony zadavatelské činnosti podle zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
vztahující se k veřejné zakázce o sdružených 
službách dodávky zemního plynu v roce 2018 dle 
podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle 
bodu 1) tohoto usnesení


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro