Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:18:51
bod č. 5. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06733/RM1418/97          .....             84

1) souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a s podáním 
žádostí o povolení kácení dřevin, a to:

a) 1 ks jedle o obvodu kmene 120 cm,

rostoucí na pozemku parc. č. 1106 – zahrada v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

b) 1 ks topol čtyřkmen o obvodech kmenů cca 110 cm,

5 ks bříza o obvodu kmene 162 cm, 113 cm, 132 cm, 122 cm a 183 cm,

3 ks javor o obvodech kmenů 202 + 160 + 222 + 230 cm, 258 cm a 154 cm,

1 ks jeřáb o obvodu kmene 152 cm,

1 ks vrba o obvodu kmene 222 cm,

1 ks borovice o obvodu kmene 139 cm,

vše rostoucí na pozemku parc. č. 460/1 – ostatní 
plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
– dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06733/RM1418/97          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení 
řízení o povolení kácení dřevin a 
vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení 

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 16.06.2017
06733/RM1418/97          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu žádostí a sdělení dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 16.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro