Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:16:46
bod č. 43. - Informace o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06729/RM1418/97          .....             29

1) bere na vědomí
informaci o činnosti zástupců města v odborné pracovní 
komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a 
závazcích s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia 
Energie ČR, a.s.)

06729/RM1418/97          .....             29

2) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro