Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:14:58
bod č. 6. - Zrušení usnesení rady města č. 03200/RM1418/47 ze dne 9. 2. 2016, kterým rada souhlasila se spolufinancováním protipovodňového opatření "Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku Porubka"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06726/RM1418/97          .....             80

1) ruší
své usnesení č. 03200/RM/1418/47 ze dne 09.02.2016, kterým 
souhlasila s finanční spoluúčastí města při výkupu 
pozemků případně staveb dotčených realizaci 
protipovodňového opatření "Kaskáda dvou 
suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku 
Porubka" v celkové výši 20 mil. Kč s 
rovnoměrným čerpáním v letech 2018 a 2019


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro