Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:14:12
bod č. 2. - Financování přepojování kanalizačních přípojek při výstavbě oddílné kanalizace, kde je investorem statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06725/RM1418/97          .....             05

1) projednala
návrh na financování kanalizačních přípojek 
statutárním městem Ostrava, jakožto vyvolanou investici při 
výstavbě oddílných kanalizací v městských 
obvodech Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu


06725/RM1418/97          .....             05

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

každoročně uplatňovat v návrhu rozpočtu částku ve 
výši 5 mil. Kč pro potřebu financování 
kanalizačních přípojek, jakožto vyvolané investice při 
výstavbě oddílných kanalizací v městských 
obvodech Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice, a 
to nejdéle do 31.12.2027

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 31.12.2027
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro