Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:11:07
bod č. 15.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - trafostanice", poř. č. 12/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06721/RM1418/97          .....             05

1) vylučuje
ze zjednodušeného podlimitního řízení 
vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci 
stavby "Trafostanice TS1 a TS2 za domem č.p. 1830, Nová radnice 
", v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodů 
uvedených v předloženém materiálu účastníky, 
kteří podali svou nabídku pod poř. č.:

6. ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.  

  se sídlem: č.p. 180, 739 47 Lhotka

  IČO: 26848007


7. ARPEX MORAVA s.r.o.

  se sídlem: Ostrava - Přívoz, Teslova 873/2, PSČ 702 00

  IČO: 26809559

06721/RM1418/97          .....             05

2) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na realizaci 
stavby "Trafostanice TS1 a TS2 za domem č.p. 1830, Nová 
radnice", v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. 
č. 5:

Jemnická Stavba, a.s.

se sídlem: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice 

IČO: 25569554

za cenu nejvýše přípustnou 6.774.936,63 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro