Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:10:28
bod č. 14.VZ - Veřejná zakázka "Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky (PD+AD)", poř. č. 97/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06720/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 
výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby „Divadlo 
loutek Ostrava – fasáda, okna, dřevěné prvky“, v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, se společností: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 05725674

za cenu nejvýše přípustnou 679.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro