Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:08:12
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly", poř. č. 108/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06716/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci nedokončené stavby 
"Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly" v k.ú. Poruba-sever a 
Pustkovec, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:

ELSPOL - Gattnar s.r.o.

se sídlem: Švermova 806/96, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava

IČO: 25865455

za cenu nejvýše přípustnou 1.632.877,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro