Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:06:59
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní (PD+AD+IČ)" poř. č. 045/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06714/RM1418/97          .....             05

1) vylučuje
z výběrového řízení zadávaného k 
veřejné zakázce malého rozsahu na 
vypracování projektových dokumentací a plánu 
BOZP pro stavbu „Přednádraží Ostrava - Přívoz, 
Prodloužená ul. Skladištní“ v k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava, včetně výkonu inženýrské 
činnosti a autorského dozoru v rámci této stavby, z důvodu 
uvedeného v předloženém materiálu, dodavatele, 
který předložil nabídku pod poř. č. 4:

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha

IČO: 45274517

06714/RM1418/97          .....             05

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a plánu BOZP pro stavbu 
„Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená 
ul. Skladištní“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 
včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského 
dozoru v rámci této stavby, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

Projekt 2010, s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 1.850.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro