Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:06:13
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová - úprava chráničky", poř. č. 115/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06713/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby nazvané 
"Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodová - úprava 
chráničky", v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - 
Radvanice

IČO: 41035704

za cenu nejvýše přípustnou 399.033,16 Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro