Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:03:41
bod č. 9. - Návrh na uzavření smluvních vztahů při zřízení věcných břemen - služebností přípojek nízkého napětí pro informační panely vybudované v rámci stavby ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I.fáze
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06708/RM1418/97          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi Bytovým družstvem JIZERKA, Porubská 826/8,708 
00 Ostrava, IČO: 25374133 jako vlastníkem a Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je 
zřízení služebnosti přípojky nízkého 
napětí umístěné z části na budově č.p. 826 na 
pozemku parc. č. 1354 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.1 
předloženého materiálu

06708/RM1418/97          .....             05

2) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČO: 04084063 jako vlastníkem a Statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je 
zřízení služebnosti přípojky nízkého 
napětí umístěné z části na pozemcích parc. 
č. 756/11 a 756/20 oba v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
dle přílohy č.2 předloženého materiálu

06708/RM1418/97          .....             05

3) rozhodla

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 
Inteligentní dopravní systémy I.fáze mezi Lidovým bytovým družstvem v Ostravě, 
Hájkova 798/9, 702 00 Ostrava, IČO: 00056197 a XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
jako vlastníky a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  
Ostrava, IČO: 00845451 jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
přípojky nízkého napětí umístěné z části na budově č.p. 86 na pozemku parc. č. 
1162/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.3 předloženého 
materiálu

06708/RM1418/97          .....             05

4) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi Lidovým bytovým družstvem v Ostravě, 
Hájkova 798/9, 702 00 Ostrava, IČO: 00056197 jako vlastníkem a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 1162/6 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.4 
předloženého materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

5) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, IČO: 61974757 jako vlastníkem a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 1144 v k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č.5 předloženého 
materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

6) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, IČO: 61974757 jako vlastníkem a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 2620/96 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.6 
předloženého materiálu

06708/RM1418/97          .....             05

7) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, IČO: 61974757 jako vlastníkem a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 3550/4 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.7 
předloženého materiálu

06708/RM1418/97          .....             05

8) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní 
dopravní systémy I. fáze mezi společností RESIDOMO, 
s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 05253268 
jako povinným a Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 1358 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava, jehož součástí je budova č.p. 823 dle 
přílohy č.8 předloženého materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

9) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
OV/251/e/2016/Ha v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní 
dopravní systémy I. fáze mezi Moravskoslezským 
krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako 
povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 3362/10 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.9 
předloženého materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

10) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
OV/252/e/2016/Ha v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní 
dopravní systémy I. fáze mezi Moravskoslezským 
krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako 
povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemcích parc. č. 751/1 a 
751/15 oba v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle 
přílohy č.10 předloženého materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

11) rozhodla
o uzavření Smlouvu o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi FORS MORAVA, s.r.o., č.p. 65, 739 11 Malenovice, IČO: 27806774 
jako povinným a Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 1217/1, jehož 
součástí je stavba č.p. 921 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.11 předloženého 
materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

12) rozhodla
o uzavření Smlouvu o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy I. 
fáze mezi 3E PROJEKT, a.s., Mjr. Nováka 1490/14, 700 30Ostrava, 
IČO: 25389092 jako povinným a Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti přípojky nízkého napětí 
umístěné z části na pozemku parc. č. 1217/1, jehož 
součástí je stavba č.p. 1266 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.12 předloženého 
materiálu


06708/RM1418/97          .....             05

13) rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
OV/192/e/2016/Ha v souvislosti se stavbou ORG 3098 Inteligentní 
dopravní systémy I. fáze mezi Moravskoslezským 
krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako 
povinným a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako 
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti dvou zemních kabelových přípojek NN a dvou 
informačních panelů IZ umístěné z části na 
pozemcích parc. č. 2966/1 a 2967/1 oba v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava dle přílohy č.13 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro