Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 11:02:31
bod č. 77. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Magre Šrámka v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06706/RM1418/97          .....             89

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o výběru nejvhodnějšího návrhu dle 
Protokolu o průběhu architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 
veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v 
Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06706/RM1418/97          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o vyplacení cen a odměn dle čl. 11 Soutěžních 
podmínek a dle Protokolu o průběhu architektonicko-urbanistické 
soutěže na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre 
Šrámka v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06706/RM1418/97          .....             89

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

a) sníží běžné výdaje na:

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210................................. o 270 tis. Kč

b) zvyšují se běžné výdaje na:

§ 3699, pol. 5021, ORJ 210................................. o 136 tis. Kč

§ 3699, pol. 5362, ORJ 210................................. o  24 tis. 
Kč

§ 3699, pol. 5213, ORJ 210................................. o  60 tis. 
Kč

§ 3699, pol. 5173, ORJ 210................................. o   2 tis. 
Kč

§ 6171, pol. 5021, ORJ 135................................. o   48 tis. 
Kč

06706/RM1418/97          .....             89

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) a 2) tohoto 
usnesení a ke schválení bod 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro