Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:54:44
bod č. 69. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06699/RM1418/97          .....             08

1) rozhodla
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu


se společností


Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o.

se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 
25385691


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro