Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:40:17
bod č. 10. - Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06671/RM1418/97          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

a) schválit Program na poskytnutí mimořádných 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro období 2017-2018 v oblasti sportu, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


b) schválit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení pro poskytnutí 
mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti 
sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06671/RM1418/97          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení pro poskytnutí mimořádných 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro období 2017-2018 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06671/RM1418/97          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na 
zasedání zastupitelstva města dne 21.6.2017

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro