Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:31:48
bod č. 54. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06665/RM1418/97          .....             86

1) bere na vědomí
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace o změnu podmínek pro čerpání 
účelového neinvestičního příspěvku ve 
výši 997.000,-- Kč na akci "Stavební úpravy 
kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3" a změnu 
termínu pro vyúčtování tohoto příspěvku dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06665/RM1418/97          .....             86

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit změnu podmínek pro čerpání 
účelového neinvestičního příspěvku 
poskytnutého ve výši 997.000,-- Kč Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci 
"Stavební úpravy kožního oddělení a ORL 
ambulance v budově H3" z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
a změnu termínu vyúčtování příspěvku dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06665/RM1418/97          .....             86

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke 
schválení zastupitelstvu města


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro