Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:29:58
bod č. 50. - Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace" a "Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06662/RM1418/97          .....             21

1) souhlasí
se zněním a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna) k projektu "Zprostředkující subjekt ITI 
ostravské aglomerace" spolufinancovaného z Operačního 
programu Technická pomoc dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06662/RM1418/97          .....             21

2) souhlasí
se zněním a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna) k projektu "Řízení Strategie ITI 
ostravské aglomerace 2014 - 2020" spolufinancovaného z 
Operačního programu Technická pomoc dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06662/RM1418/97          .....             21

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru vnitřních věcí

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 30.06.2018
06662/RM1418/97          .....             21

4) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro