Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:28:30
bod č. 20. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě (k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06660/RM1418/97          .....             08

1) rozhodla
na straně propachtovatele o uzavření dodatku č. 1 k 
"Pachtovní smlouvě" ev. č. 1939/2015/MJ ze dne 29. 6. 2015 s 
právnickou osobou


LODĚNICE POD HRADEM, z.s,

se sídlem: Slezská Ostrava 2086, 710 30 Ostrava, IČO: 22 83 62 
76,


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro