Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:25:30
bod č. 71. - Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města dne 10. května 2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06657/RM1418/97          .....             28

1) bere na vědomí
informaci o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města 
Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 26. 
zasedání zastupitelstva města dne 10. května 2017

06657/RM1418/97          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro