Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:22:37
bod č. 35. - Návrh na udělení Ceny města Ostravy U.B.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06653/RM1418/97          .....             01

1) navrhuje

zastupitelstvu městaudělit Cenu města Ostravy jamajskému sportovci UXXXXX 
BXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX, bytem XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
bez nároku na finanční odměnu s touto cenou spojenou
 

06653/RM1418/97          .....             01

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,


předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kanceláře primátora
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro