Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:22:11
bod č. 7. - Návrh Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06652/RM1418/97          .....             25

1) rozhodla
o uzavření Dohody o zajištění odborné praxe na 
pracovišti mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a 
Střední odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., 
Karviná-Hranice, Leonovova 1795, 733 01 Karviná-Hranice a 
Střední odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., 
Liptaňské náměstí 890/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 
25383205 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro