Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:21:15
bod č. 65. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06650/RM1418/97          .....             50

1) souhlasí
s podáním žádosti o dofinancování 
sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek 
dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a 
čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti 
statutárního města Ostravy


06650/RM1418/97          .....             50

2) žádá
městský obvod Ostrava-Jih

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro 
podání souhrnné žádosti statutárním 
městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami 
dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a 
čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu pro rok 2017 a o předložení žádosti o dotaci 
uvedené v bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 13.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro