Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:20:43
bod č. 62. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty "Energetické úspory v BD Chelčického 10" a "Energetické úspory v BD Úprkova 11"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06649/RM1418/97          .....             50

1) souhlasí
s přípravou a podáním žádostí o 
poskytnutí dotací z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekty 
"Energetické úspory v BD Chelčického 10" a 
"Energetické úspory v BD Úprkova 11"


06649/RM1418/97          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele 
projektů

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektů a předložením žádostí o dotace 
a všech jejich příloh pro projekty "Energetické 
úspory v BD Chelčického 10" a "Energetické 
úspory v BD Úprkova 11" dle bodu 1) tohoto usnesení v 
souladu s podmínkami výzvy č. 37 Integrovaného 
regionálního operačního programu v případě, že 
zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání 
uvedených žádostí o dotace


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 23.11.2017
06649/RM1418/97          .....             50

3) schvaluje
a) v případě úspěšnosti projektu "Energetické 
úspory v BD Chelčického 10" financování 
projektu v celkové výši 4 586 tis. Kč na 
zajištění předfinancování projektů ve 
výši 2 218 tis. Kč v roce 2018, přičemž částka obsahuje 
spolufinancování ve výši 1 562 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


b) v případě úspěšnosti projektu "Energetické 
úspory v BD Úprkova 11" financování projektu v 
celkové výši 7 717 tis. Kč na zajištění 
předfinancování projektů ve výši 3 787 tis. Kč v 
roce 2018, přičemž částka obsahuje spolufinancování ve 
výši 2 491 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06649/RM1418/97          .....             50

4) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektů uvedených v bodě 1) v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 30.09.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro