Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:20:10
bod č. 61. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci "Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu" pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06648/RM1418/97          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním 
žádosti o dočerpání dotace v rámci 
"Podmínek dotačního programu na podporu 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a 
čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu" pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017 
prostřednictvím souhrnné žádosti 
statutárního města Ostravy


06648/RM1418/97          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zajištění všech potřebných podkladů pro 
předložení souhrnné žádosti města Ostravy o 
dočerpání dotace dle "Podmínek dotačního 
programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení 
a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu" pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017 v 
případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 
podání uvedené žádosti o dotaci


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 07.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro