Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:07:41
bod č. 48. - Podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Energetické úspory bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“
(Poznámka: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06645/RM1418/97          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu „Energetické 
úspory bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, 
Ostrava-Hulváky“ ke spolufinancování z 
Integrovaného regionálního operačního programu, 
výzva č. 37


06645/RM1418/97          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt 
„Energetické úspory bytového domu na ulici 
Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, 
výzva č. 37 s tím, že financování bude 
zajištěno dle Přílohy č. 1 – Přehled 
financování projektu, bez nároků na 
spolufinancování realizace díla ze strany 
statutárního města Ostravy


06645/RM1418/97          .....             50

3) žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci 
včetně všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 37, v 
rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne 
kladně o podání žádosti o dotaci uvedenou v bodě 2) tohoto 
usnesení bez nároků na spolufinancování realizace 
díla ze strany statutárního města Ostravy


Zodpovídá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Termín: 31.08.2017
06645/RM1418/97          .....             50

4) žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Termín: 31.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro