Zasedání č. 201725 - 97. schůze rady města Dne 13.06.2017 10:07:03
bod č. 64. - Návrh na souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišt pro rok 2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06644/RM1418/97          .....             50

1) souhlasí

s přijetím dotace z programu "Podpora bydlení pro rok 
2017", podprogramu "Regenerace sídlišt pro rok 
2017", dle podmínek od poskytovatele Ministerstva pro 
místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6,110 15 Praha 
1, IČ 66002222 na projekt "Regenerace sídliště-Ostrava, 
Muglinov, 4. etapa" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu,

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami 
udržitelnosti tohoto projektu dle oddílu 9 písm. f) podprogramu 
Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného v příloze 
č. 1 předloženého

materiálu


06644/RM1418/97          .....             50

2) doporučuje
zastupitelstvu města


vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu "Regenerace 
sídliště-Ostrava, Muglinov, 4. etapa" dle oddílu 9 
písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


06644/RM1418/97          .....             50

3) žádá
městský obvod Slezská Ostrava

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle 
bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 31.01.2018
06644/RM1418/97          .....             50

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro