Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:43:44
bod č. 47. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06632/RM1418/96          .....             07

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13015 o 3 606 tis.Kč (A.1.)

                   ÚZ 35015 o 490 tis.Kč (A.4.)

                   ÚZ 109117017, org. 91000000 o 135 
tis.Kč (A.6.)

                   ÚZ 109517018, org. 91000000 o 766 
tis.Kč (A.6.)

- neinvestiční přijaté transfery od krajů

(A.2.) na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 104100253 o 286 tis.Kč

                        ÚZ 104113013 o 572 
tis.Kč

                        ÚZ 104513013 o 4 862 
tis.Kč 

 na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 5 000 tis.Kč (A.3.)           
   


investiční přijaté transfery od obcí

na pol. 4221, ORJ 120, ÚZ 1824, org. 3173000000, ZJ 75 o 2 046 tis.Kč 
(E.1.)


- běžné výdaje

(A.1.) na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 2 646 tis.Kč

                               pol. 5031 o 655 
tis.Kč

                               pol. 5032 o 236 
tis.Kč

     na ORJ 130, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5132 o 4 tis.Kč

                               pol. 5167 o 30 
tis.Kč

     na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 35 tis.Kč

na § 3719, pol. 5169, ORJ 300, org. 96000000 o 1 tis.Kč (C.2.)

(A.6.) na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 
572 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 143 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 51 tis.Kč

                                   ÚZ 
109117017, pol. 5011 o 101 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 25 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 9 tis.Kč        

(C.3.) ORJ 135

na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 704 tis.Kč

na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 83 tis.Kč

na § 3299, pol. 5011, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 42 tis.Kč

na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 176 tis.Kč

na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 21 tis.Kč

na § 3299, pol. 5031, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 11 tis.Kč

na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 64 tis.Kč

na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 8 tis.Kč

na § 3299, pol. 5032, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 4 tis.Kč

na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 43 tis.Kč

na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč

na § 3299, pol. 5424, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč

na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 83 tis.Kč

na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 10 tis.Kč

na § 3299, pol. 5011, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 5 tis.Kč

na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 39 tis.Kč

na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 5 tis.Kč

na § 3299, pol. 5021, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč

na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 25 tis.Kč

na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč

na § 3299, pol. 5031, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč

na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč

na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč

na § 3299, pol. 5032, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč

na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 34 tis.Kč

na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 4 tis.Kč

na § 3299, pol. 5424, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč

(C.3.) ORJ 140

na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 438 tis.Kč

na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 52 tis.Kč

na § 3299, pol. 5019, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 26 tis.Kč

na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 149 tis.Kč

na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 18 tis.Kč

na § 3299, pol. 5039, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 9 tis.Kč

na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 10 tis.Kč

na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč

na § 3299, pol. 5029, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč

na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 89 tis.Kč

na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103133063 o 11 tis.Kč

na § 3299, pol. 5167, org. 92000000, ÚZ 103107606 o 6 tis.Kč

na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 51 tis.Kč

na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 6 tis.Kč

na § 3299, pol. 5019, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 3 tis.Kč

na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103533063 o 18 tis.Kč

na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč

na § 3299, pol. 5039, org. 92000001, ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč

na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč

na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103133063 o 1 tis.Kč

na § 3299, pol. 5137, ORG 92000001, ÚZ 103107606 o 1 tis.Kč

(C.4.) na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 
26 tis.Kč
                                        
    ÚZ 109117017 o 5 tis.Kč


- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6129, org. 8214 o 143 tis.Kč

                § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8146 
o 219 tis.Kč

                § 2212, pol. 6121, org. 3222 o 15 000 
tis.Kč

                               ÚZ 95, org. 
3222 o 1 410 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7085 
o 760 tis.Kč

                               org. 7085 o 300 
tis.Kč

                § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 
o 27 142 tis.Kč 

- neinvestiční transfery

(A.2.) na ORJ 180, § 4351, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104100253 o 34 
tis.Kč
                                     
ÚZ 104113013 o 68 tis.Kč

                                     
ÚZ 104513013 o 578 tis.Kč

                § 4377, pol. 5336, org. 43, ÚZ 
104100253 o 252 tis.Kč

                                     
ÚZ 104113013 o 504 tis.Kč

                                     
ÚZ 104513013 o 4 284 tis.Kč

na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 5 000 tis.Kč 
(A.3.)

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 490 tis.Kč 
(A.4.)

z v y š u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 046 tis.Kč (E.1.)

s n i ž u j í

- běžné výdaje

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 143 tis.Kč (C.1.)

na § 3719, pol. 5166, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.2.)

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 2 296 tis.Kč (C.3.)

ba § 3639, pol. 5901, ORJ 260 o 31 tis.Kč (C.4.)

- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8114 o 219 tis.Kč

                § 2212, pol. 6121, org. 7314 o 15 000 
tis.Kč

                               ÚZ 95, org. 
7314 o 1 410 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7115 
o 760 tis.Kč

                               org. 7236 o 300 
tis.Kč

                § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 
o 27 142 tis.Kč


městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 13015 celkem o 20 431 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 
5xxx, ÚZ 13015 celkem o 20 431 tis.Kč

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 4428 o 260 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § 4xxx, pol. 
5xxx, ÚZ 4428 o 260 tis.Kč

06632/RM1418/96          .....             07

2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro