Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:42:10
bod č. 44. - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06629/RM1418/96          .....             07

1) schvaluje
a) účetní závěrky zřízených 
příspěvkových organizací za účetní 
období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle příloh č. 1-25 
předloženého materiálu

b) výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací a příděl ze zlepšených výsledků 
hospodaření do rezervních fondů a fondů odměn, případně ke 
krytí ztráty minulých let (příloha č. 28 
předloženého materiálu)

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro