Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:37:32
bod č. 38. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06622/RM1418/96          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se 
stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují se prostory pro volné pobíhání psů 
na území statutárního města Ostravy, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 a obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2015, dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

06622/RM1418/96          .....             80

2) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k vydání návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro