Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:36:46
bod č. 37. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na spolufinancování ozdravných pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06621/RM1418/96          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 270.000 Kč městskému obvodu Stará 
Bělá na spolufinancování ozdravných pobytů z 
dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na 
ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu


06621/RM1418/96          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 135.000 Kč městskému obvodu Nová 
Bělá na spolufinancování ozdravných pobytů z 
dotačního programu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na 
ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 dle přílohy č. 2 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

06621/RM1418/96          .....             80

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

u města Ostravy: 

- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 
................................................. o 1.960 tis. Kč

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - výdaje

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 502 ................... o 
1.555 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 ...................... 
o 270 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 506 ...................... 
o 135 tis. Kč

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 502 
................................... o 1.555 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 
...................................................... o 1.555 tis. Kč

u městského obvodu Stará Bělá:

- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 
....................................... o 270 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 
......................................................... o 270 tis. Kč

u městského obvodu Nová Bělá:

- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 
...................................... o 135 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 
........................................................ o 135 tis. Kč

06621/RM1418/96          .....             80

4) ukládá
odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro