Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:34:34
bod č. 43. - Informativní zpráva k přípravě kandidatury statutárního města Ostrava do soutěže European Green Capital
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06618/RM1418/96          .....             33

1) souhlasí
s předloženou informativní zprávou k přípravě kandidatury 
statutárního města Ostravy do soutěže European Green Capital dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu.

06618/RM1418/96          .....             33

2) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit informativní zprávu k přípravě kandidatury 
statutárního města Ostravy do soutěže European Green Capital 
zastupitelstvu města dle bodu 1) tohoto usnesení a důvodové 
zprávy předloženého materiálu.

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro