Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:34:06
bod č. 42. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06617/RM1418/96          .....             33

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v 
oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným 
v příloze č. 1 předloženého materiálu.

06617/RM1418/96          .....             33

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o:

- poskytnutí účelových dotací v oblasti 
Revitalizace veřejného prostoru z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedených v 
příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve 
výši dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci dotací uvedenými v tomto bodu 
usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

06617/RM1418/96          .....             33

4) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy uvedené v bodech 1) až 3) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro