Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:32:58
bod č. 48. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06615/RM1418/96          .....             89

1) vydává
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. 
u, bod 1., k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), k nabytí 
dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 
materiálu

06615/RM1418/96          .....             89

2) nevydává
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) 
pod číslem 056 – městský obvod Radvanice a Bartovice, 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro