Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:31:49
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka "Zadavatelská činnost - JŘBU - Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06613/RM1418/96          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy na výkon činností 
směřujících k zadání veřejné zakázky 
"Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro 
účely galerie Plato Ostrava" v jednacím řízení 
bez uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, se 
společností

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno

IČO: 28305043

za ceny uvedené v předloženém materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro